Image1\ Image2\
 

mtva tra 100pxA bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet az alább megjelölt ingatlanok bérbeadására.

 

A Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

1086. Budapest, Dankó utca 25., 1086. Budapest, Magdolna utca 27. szám alatti ingatlan (HRSZ: 35481, 35480), összesen 1115 m2 földterülettel,

1121. Budapest, Agancs út 30-32. szám alatti ingatlan 4. emeleti helyiségének (HRSZ: 9269/25/A/55), összesen 52 m2 alapterülettel,

1121. Budapest, Agancs út 30-32. szám alatti ingatlan földszinti és alagsori helyiségeinek (HRSZ: 9269/25/A/55), összesen 421 m2 alapterülettel,

1141. Budapest, Zsálya utca 49. szám alatti ingatlan (HRSZ: 39584/33), összesen 196 m2 földterülettel, összesen 141 m2 nettó területű épület 58 m2 tetőterasszal,

8623. Balatonföldvár, Szigligeti utca 11-13. szám alatti ingatlan (HRSZ: 634), összesen 3849 m2 földterülettel és összesen 1170 m2 nettó terület épületegyüttessel,

2337. Délegyháza, III. sz. bányászsor 28. szám alatti ingatlan (HRSZ: 986/1), összesen 9250 m2 földterülettel,

4200. Hajdúszoboszló, Pávay-Vajna utca 9. szám alatti ingatlan (HRSZ 3011), összesen 876 m2 földterülettel és 444 m2 nettó területű épülettel,

6900. Makó, Maros-part címen lévő ingatlan (HRSZ: 11474/2), összesen 1300 m2 földterülettel és 143 m2 nettó területű épülettel,

3530. Miskolc, Vörösmarty utca 52. II. 3. szám alatti ingatlan (HRSZ: 3700/27/A/75) , összesen 73 m2 nettó területű lakás,

4400. Nyíregyháza, Szent István út 42-44. szám alatti ingatlan (HRSZ: 3380, 3381/A/6), összesen 1733 m2 földterülettel és 889 m2 épületterülettel,

7677. Orfű, Kalaphegyi utca 2. szám alatti ingatlan (HRSZ: 830), összesen 900 m2 földterülettel és összesen 80 m2 nettó területű épülettel,

7623. Pécs, Nagy Lajos király útja 1. szám alatti irodacsoport (HRSZ: 18815/1), összesen 64,75 m2 alapterülettel,

2000. Szentendre, Papsziget címen lévő ingatlan (HRSZ: 4475), összesen 1619 m2 földterülettel és 433 m2 nettó területű épülettel,

5000. Szolnok, Kolozsvári utca 2. szám alatti ingatlan (HRSZ:2163, 2161), összesen 2033 m2 földterülettel és 698 m2 nettó épületterülettel

9700. Szombathely, Gyöngyösparti sétány 1. szám alatti üzlethelyiség (HRSZ: 6538/2/A/58), összesen 58 m2 alapterülettel.

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés A bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év

A hasznosítás főbb feltételei: A bérleti jogviszony létesítése egyedi bérleti szerződés szerint történik. A bérlemény felújítási, átalakítási költségeinek esetleges elszámolása a megkötendő bérleti szerződés szabályozza. Az ingatlan használatával kapcsolatos költségek (energia, víz, csatorna, gáz, hulladékszállítás, közös költség) a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

Az ajánlatokat EUR/nm/hó összegben várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratkor kezdődik.

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja: Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet:

MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail: kispeter.maria@mtva.hu illetve

MTVA Fogarasi Ágnes tel.: +36 20 3249 459, e-mail: fogarasi.agnes@mtva.hu

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció átvehető a mellékelt táblázatban szereplő dátumok szerint, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett. A dokumentáció átvételének helyszíne: MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott bérleti díj kéthavi összegének megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA ERSTE Bank Hungary 11600006-00000000-46859459 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetése.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

Az ajánlatokat  zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével az  MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. irodájában lehet benyújtani a táblázatban szereplő határidők betartásával.  A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét. A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata EZEN  a linken érhető el:

A pályázat elbírálásának, illetve a kiértesítés időpontjának határidejét a mellékelt táblázat tartalmazza.

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

MTVA Versenyeztetési kiírások ITT.

A 2012- október 26-ai csomag egyben is letölthető

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com