Image1\ Image2\
 

mtva tra 100pxAz ingatlan összterülete: összesen 27,36 m2 nettó területű helyiség

 

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet Budapest, I. kerület, naphegy tér 8. szám alatti ingatlan „V” épület földszint 031-es irodahelyiség bérbeadására

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

1016. Budapest, Naphegy tér 8. szám alatti ingatlan „V” épület 031 -es irodahelyiség (HRSZ: 7342)
bérletére

 

Az ingatlan összterülete: összesen 27,36 m2 nettó területű helyiség

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés

A bérlet ideje: határozatlan idő

 

A hasznosítás főbb feltételei:

Az ingatlan a Naphegyen, a Naphegy tér – Orvos utca – Fém utca – Lisznyai utca által határolt területen fekszik. Az épület két önálló épülettömbből álló irodaház együttes, mely épületrészek egymással összeköttetésben vannak, az 1. és a 3. szinten az egyik épületből a másikba történő átjárás biztosított. A telken szabadon álló elhelyezéssel két épület, a „K” és „V” jelű épületek találhatók.

A „V” jelű épület az 1960-as években épült, 7 szint (pince, alagsor, földszint + 4 emelet) magas irodaház. Az épület pinceszintjén gépészeti helyiségek és raktárak, az alagsorban étterem, konyha és raktárak, a földszinten recepció és irodák, az emeleti szinteken irodák vannak.

 

A versenyezetési kiírásban meghirdetett helyiség a „V” épület földszintjén helyezkedik el. A helyiség esztétikai és műszaki állapota átlagos.

 

Az ingatlan területén villamos energia, és vízvételi lehetőség van.

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

A bérleti díj mértéke: 6,59 EUR/m2/hó

Üzemeltetési költség: 4,40 EUR/m2/hó

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail: kispeter.maria@mtva.hu

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető: 2013. február 13-tól az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. irodájában.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Budapest, I. kerület, naphegy tér 8. szám alatti ingatlan „V” épület földszint 031-es irodahelyiség bérletére”.

 

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 18. 10:00 óra. A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. február 20.

 

Az eredményről az MTVA 2013. február 21-én értesíti a pályázókat.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com