Image1\ Image2\
 

MTVA logóAz összesen 26 m2 nettó területű helyiség minimum 1, maximum 10 évre kiadó.

 

 

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet BUDAPEST, I. KERÜLET, NAPHEGY TÉR 8. SZÁM ALATTI ingatlan „V” épület földszint 5-ös irodahelyiség bérbeadására

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

1016 Budapest, Naphegy tér 8. szám alatti ingatlan „V” épület földszint 05-ös irodahelyiség
(hrsz.: 7342)
bérletére

Az ingatlan összterülete: összesen 26 m2 nettó területű helyiség

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés
A bérlet ideje: minimum 1, maximum 10 év

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan a Naphegyen, a Naphegy tér – Orvos utca – Fém utca – Lisznyai utca által határolt területen fekszik. Az épület két önálló épülettömbből álló irodaház együttes, mely épületrészek egymással összeköttetésben vannak, az 1. és a 3. szinten az egyik épületből a másikba történő átjárás biztosított. A telken szabadon álló elhelyezéssel két épület, a „K” és „V” jelű épületek találhatók.
A „V” jelű épület az 1960-as években épült, 7 szint (pince, alagsor, földszint + 4 emelet) magas irodaház. Az épület pinceszintjén gépészeti helyiségek és raktárak, az alagsorban étterem, konyha és raktárak, a földszinten recepció és irodák, az emeleti szinteken irodák vannak.

A versenyezetési kiírásban meghirdetett helyiség a „V” épület földszintjén helyezkedik el. A helyiség esztétikai és műszaki állapota átlagos.

Az ingatlan területén villamos energia, és vízvételi lehetőség van.

A hasznosítás főbb feltételei:
Az üzemeltetési díj a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre, mely az ingatlan átadás-átvétel napjától bérlő fizetési kötelezettsége.

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A bérleti díj mértéke: 6,7 EUR/m2/hó
Üzemeltetési költség: 4,47 EUR/m2/hó
MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:
Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.
A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864-1130, e-mail: timea.suranyi@mtva.hu
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető: 2014. január 31. (péntek) naptól munkanapokon 900-1530 –ig az MTVA 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület 2. emelet, Ingatlangazdálkodás irodájában.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott két havi bérleti díj összegének megfelelő ajánlati biztosíték nyújtása, amely a pályázó a befizetés/utalás napján érvényes MNB euro/forint középárfolyamon számított forintösszeg.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (az átutalásról a bank által kiadott hivatalos igazolást) az ajánlathoz csatolni szükséges.
Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül.
Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre.
Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület 2. emelet, Ingatlangazdálkodás iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat BUDAPEST, I. KERÜLET, NAPHEGY TÉR 8. SZÁM ALATTI ingatlan „V” épület földszint 05-ös irodahelyiség bérletére”.
Az ingatlan birtokba adására a bérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 06-ig (csütörtök) 10:00 óra.
A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.


A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2014. február 10 –ig (hétfő)

Az eredményről az MTVA 2014. február 12-ig (szerda) értesíti a pályázókat.

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com