Image1\ Image2\
 

mtva tra 100pxA pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 26 10:00 óra

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet PARKOLÓ TERÜLET bérbeadására

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

1086 Budapest, VIII. ker. Magdolna u. 27. Hrsz.: 35480; és a 1086 Budapest, VIII. ker. Dankó u. 25. Hrsz.: 35481 közös bejáratú saroktelkek együttes bérletére

Az ingatlan összterülete:

1.115 m2 

Bp. VIII. ker. Magdolna u. 27. 514 m²      

Bp. VIII. ker. Dankó u. 25. 601 m²

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés. A bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év 

A hasznosítás főbb feltételei: Az ingatlan használatra - kb. 25-30 db gépkocsi parkolására alkalmas állapotban kerül átadásra.

Az ingatlan területén villamos energia, és vízvételi lehetőség van.

Az energiaköltségek, vízfogyasztás, csatornadíj a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A bérleti díj mértéke: minimum 2,0 EUR/nm/hó

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja: Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

Egyéb információk: Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető. A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail: kispeter.maria@mtva.hu illetve MTVA Fogarasi Ágnes tel.: +36 20 3249 459, e-mail: fogarasi.agnes@mtva.hu

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető 2012. október 26-tól az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott bérleti díj két havi összegének megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA ERSTE Bank Hungary 11600006-00000000-46859459 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetése.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat PARKOLÓ TERÜLET bérlésére”.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 26 10:00 óra. A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét. A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2012. december 3.

Az eredményről az MTVA 2012. december 3. értesíti a pályázókat.

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com