Image1\ Image2\
 

mtva tra 100pxA pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 26 10:00 óra

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet BALATONFÖLDVÁRI ingatlan bérbeadására

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

8623. Balatonföldvár, Szigligeti utca 11-13. HRSZ: 634 bérletére

Az ingatlan összterülete: összesen 3 849 m2 földterület és összesen 1 170 m2 nettó területű épület

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés A bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év

A hasznosítás főbb feltételei: A telken 5 épület található. az épületek közül hármat („A”, „B” és „C” jelű) az előkert teleksávja mögött, a Szigligeti utca mentén épültek.

Az „A” és „B” jelű üdülőházak a legrégebbi épületek, kétszintesek és mindegyikben 6 apartman van kialakítva.  Minden apartmanhoz zuhanyzó és WC tartozik. A lakóegységek fűthetők, a szobákban lévő gázkonvektor fűtési móddal. A meleg víz ellátás a „D” jelű épületben elhelyezett gázkazánról van biztosítva.

A „C” jelű épület földszintes, lapostetős, nyújtott téglalap alakú. Bejárata az épület közepén nyílik. A bejárat egyik oldalán kis irodai helyiség, étterem, konyha és a konyhai kiszolgáló helyiségek vannak, a másik oldalán középfolyosóról nyílóan 4 üdülőegység (szoba zuhanyzóval és WC-vel) van kialakítva. Az üdülőegységek fűtése az épületben lévő kis kazánházból történik, mely egyben a konyhát is ellátja gázzal.

A „D” jelű épület a telek hátsó részében épült fel. Részben alápincézett, téglafalas, lapostetős kis ház. Ebben az épületben van az „A” és „B” jelű üdülőegységeket meleg vízzel ellátó kazán.

A telek közművesített.  Az energiaköltségek, vízfogyasztás, csatornadíj, gázdíj a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A bérleti díj mértéke: megállapodás szerint

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja: Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

Egyéb információk: Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető. A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail: kispeter.maria@mtva.hu illetve MTVA Fogarasi Ágnes tel.: +36 20 3249 459, e-mail: fogarasi.agnes@mtva.hu

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett átvehető 2012. október 26-tól az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott bérleti díj kéthavi összegének megfelelő ajánlati biztosíték ajánlati biztosíték az MTVA ERSTE Bank Hungary 11600006-00000000-46859459 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetése.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat BALATONFÖLDVÁRI ingatlan bérlésére”.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 26 10:00 óra. A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét. A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2012. december 3.

Az eredményről az MTVA 2012. december 3. értesíti a pályázókat.

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com