Image1\ Image2\
 

mtva tra 100pxAz ingatlan összterülete: összesen 3 849 m2 földterület és összesen 1 170 m2 nettó területű épület. Bérlet ideje: minimum 5, maximum 20 év

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet balatonföldvári ingatlan bérletére

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

8623 Balatonföldvár, Szigligeti utca 9-11. Hrsz.: 634
bérletére

 

 

Az ingatlan összterülete: összesen 3 849 m2 földterület és összesen 1 170 m2 nettó területű épület

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés

A bérlet ideje: Minimum 5, maximum 20 év

 

  1. 1.Az ingatlan bemutatása:

A telken 5 épület található. Az épületek közül három („A”, „B” és „C” jelű) az előkert teleksávja mögött, a Szigligeti utca mentén épült.

 

Az „A” és „B” jelű üdülőházak a legrégebbi épületek, kétszintesek és mindegyikben 6 apartman van kialakítva. Minden apartmanhoz zuhanyzó és WC tartozik. A lakóegységek fűthetők, a szobákban lévő gázkonvektor fűtési móddal. A meleg víz ellátás a „D” jelű épületben elhelyezett gázkazánról van biztosítva.

 

A „C” jelű épület földszintes, lapostetős, nyújtott téglalap alakú. Bejárata az épület közepén nyílik. A bejárat egyik oldalán kis irodai helyiség, étterem, konyha és a konyhai kiszolgáló helyiségek vannak, a másik oldalán középfolyosóról nyílóan 4 üdülőegység (szoba zuhanyzóval és WC-vel) van kialakítva. Az üdülőegységek fűtése az épületben lévő kis kazánházból történik, mely egyben a konyhát is ellátja gázzal.

 

A „D” jelű épület a telek hátsó részében épült fel. Részben alápincézett, téglafalas, lapostetős kis ház. Ebben az épületben van az „A” és „B” jelű üdülőegységeket meleg vízzel ellátó kazán.

A telek közművesített. Az energiaköltségek, vízfogyasztás, csatornadíj, gázdíj a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

A bérlő előre egyeztetett beruházásokat, felújításokat végezhet az ingatlanon, melynek számlával igazolt költsége a megajánlott bérleti díj maximum 50 %-ig beszámításra kerülhet. A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

  1. 2.A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

 

A pályázó az 1. számú mellékletben meghatározott adatok kitöltésével köteles benyújtani ajánlatát. Az 1. számú mellékletben kötelezően kitöltendő adatok: A, B, C, D E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L1, L2, L3, L4, L5, L10.

Az A, B, C, D E, F, G, H, I, J, K, L, M adatok kitöltése abban az esetben is kötelező, ha az adat értéke 0.

 

 

A PÁLYÁZATI AJÁNLAT FONTOS FELTÉTELEI:

-          A pályázatban a beruházásokat és a bérleti díjak ütemezését minimum 1, de maximum 3 ütemre lehet szétbontani.

-          Amennyiben 3-nál több ütemezést tartalmaz a pályázat, azt az MTVA érvénytelennek nyilvánítja.

-          A teljes beruházás értéke nem haladhatja meg a maximum nettó 95 millió Ft-ot. Amennyiben az előírt maximális beruházási értéket meghaladja a benyújtott pályázati ajánlat, az MTVA az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

 

Nyertes ajánlattevő az a Pályázó, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb pontszámú ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat. Amennyiben ebben az esetben születnek összességében azonos ajánlatok, úgy MTVA előnyben részesíti azt a Pályázót, aki rendelkezik legalább egy üdülő ingatlan üzemeltetésére vonatkozó referenciával. A referencia igazolásban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés idejét és helyét, valamint a szerződést kötő másik felet és annak elérhetőségeit. Amennyiben az azonos összpontszámot elérő pályázók mindegyike rendelkezik referencia igazolással, MTVA a hosszabb teljesítéssel rendelkező Pályázót részesíti előnyben.

  1. 1.Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

 

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864-1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető 2013. július 04-től munkanapokon 10:00 órától 15:30 óráig, az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott első két havi bérleti díj összegének megfelelő ajánlati biztosíték nyújtása.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (az átutalásról a bank által kiadott hivatalos igazolást) az ajánlathoz csatolni szükséges.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

 

A dokumentációval kapcsolatos kérdéseket a pályázók írásban 2013. július 08-ig a suranyi.timea@mtva.hu e-mail címre küldhetik meg, melyre MTVA maximum 2 napon belül írásban válaszol. A kérdésekre adott válaszokat az MTVA a dokumentációt átvevő valamennyi Pályázó részére írásban megküldi.

 

Az 1.-2. számú melléklet kivételével MTVA egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít a pályázók részére, melyre MTVA hiányosság esetén felhívást küld a pályázó részére.

 

Pályázó a pályázati ajánlat 1.-2. számú mellékletét cégszerű aláírással köteles benyújtani.

Az ingatlan birtokba adására a bérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A épület 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni „Pályázat balatonföldvári ingatlan bérletére”.

 

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2013. július 11-ig (csütörtök) 1000 óra.

MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A épület 3046 sz. iroda

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike fenn áll, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

 

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. július 18-ig (csütörtök)

 

Az eredményről az MTVA 2013. július 19-ig (péntek) értesíti a pályázókat.

A pályázat eredményhirdetése MTVA részéről nem jelent kötelezettséget, mivel a belső szabályzatok, és egyéb az MTVA gazdálkodását meghatározó külső tényezők befolyásolhatják a meghozott döntés eredményét.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com