Image1\ Image2\
 

mtva tra 100pxA pályázat elbírálásának az időpontja: 2012. december 3.

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet GÖDÖLLŐI ingatlan bérbeadására

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

2100. Gödöllő, Perczel M. u. 34. HRSZ: 7483, 7485, 0278
bérletére


Az ingatlan összterülete:

HRSZ: 7483 – telek 118 075 m2
HRSZ: 7485 – telek 5 537 m2
HRSZ: 0278 – telek 15 995 m2, épület 3 362 m2 és egyéb épületek

 

Összesen: 139 607 m2 földterület és 3 362 m2 épület

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés
A bérlet ideje: minimum 5, maximum 20 év

 

A hasznosítás főbb feltételei:

A három ingatlan Gödöllőn, az „Öreg hegyen”, erdei környezetben található összefüggő terület. Az ingatlan-együttes a Hegy utca felől közelíthető meg aszfaltos úton.

 

A földterület három önálló helyrajzi számon nyilvántartott szabálytalan alakú telek, amely teljesen körbe van kerítve, kis részben beépített. Felszíne fennsík jellegű, viszonylag egyenletes, kisebb szintkülönbségekkel. A teljes terület kb. ötödét foglalják el az épület és antennák, további ötödét tölgyerdő borítja, míg a fennmaradó részt akác-cserje, gyep borítja. A teljesen körbekerített terület két vadaskerttel határos. A vadjárás nyomai az ingatlanon belül is fellelhetők.

 

A 0278 helyrajzi számú telken szabadon álló elhelyezéssel egy épület található. Az épület 1988-ban épült 4 szintes + tetőszint, vasbeton vázas szerkezetű, lapostetős kialakítású. Tengelyesen szimmetrikus alaprajzi elrendezése repülőgépre emlékeztet. Az épület bejárata, a munkaszobák, irodák déli-délnyugati tájolásúak. A földszinti és az első emeleti szinteken a bejárati homlokzaton végig loggiák vannak. A második emelet déli-délnyugati frontja a főhomlokzat síkjától beljebb van kialakítva.

 

Az épület hátsó traktusában helyezkednek el a kiszolgáló helyiségek, műhelyek, raktárak, a szintenkénti vizesblokkok, és a belső lépcsőház. A hátsó traktus földszintjén egy kb. 70 fős étterem és konyha található, és annak kiszolgáló helyiségei. A földszinten teherkijárat is található.

 

A bal oldali épületszárny végében földszinti, 77 m2-es szolgálati lakás van kialakítva.

 

Az épület fő traktusában a munkatermek válaszfalai könnyűszerkezetűek. A közlekedők, folyosók, mellékhelyiségek padlóburkolata kisméretű kőagyag lappal burkoltak. A munkatermek padlóburkolata PVC. A második emeleten álpadló kialakítással vannak elfedve a technológiai kábelcsatornák.

 

Az épület klimatizált.

 

Az ingatlan-együttesen a földgáz kivételével valamennyi közmű megtalálható. Az ingatlan építményei térbetont, telefonvonalakat és vezetékes víz, közcsatorna csatlakozás, elektromos energia, közműcsatlakozásokat, adótornyot, kerítést, kaput, portaépületet, 500 m3-es víztároló medencét foglalnak magukba.

 

Az energiaköltségek, vízfogyasztás, csatornadíj, gázdíj a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

A bérleti díj mértéke: megállapodás szerint

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:
Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

Egyéb információk:
Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.
A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet:

MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail: kispeter.maria@mtva.hu, illetve

MTVA Fogarasi Ágnes tel.: +36 20 3249 459, e-mail: fogarasi.agnes@mtva.hu

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett átvehető 2012. október 30-tól az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott bérleti díj kéthavi összegének megfelelő ajánlati biztosíték ajánlati biztosíték az MTVA ERSTE Bank Hungary 11600006-00000000-46859459 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetése.

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat GÖDÖLLŐI ingatlan bérlésére”.

 

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 26. 10:00 óra. A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2012. december 3.

 

Az eredményről az MTVA 2012. december 3-án értesíti a pályázókat.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com