Image1\ Image2\
 

MTVA logóA bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év. A bérleti díj mértéke: minimum 53.000,- Ft/hó

 

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet MISKOLCI ingatlan bérletére

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 52. II. 3. hrsz.: 3700/27/A/75
bérletére

 


Az ingatlan összterülete:  összesen 73 m2 nettó területű lakás

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés.
A bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év

 

A hasznosítás főbb feltételei:
Az iroda a következő helyiségekből áll: előszoba, 3 db szoba, fürdő/zuhanyzó, WC, konyha/étkező, kamra, erkély. A szobákban (irodákban) laminált parkettás, az előszobában, a szociális és kiszolgáló helyiségekben mázas kerámia padozat van. Az erkélyt drótüveges acélkorlát szegélyezi. A lemezradiátorokkal felszerelt fűtési, valamint a használati meleg vizes hálózatot a távfűtéses rendszerről táplálják. Az iroda klimatizált. A vagyonvédelem riasztóval van biztosítva, a lakás felszereltségéhez kaputelefon is tartozik.

 

Az energiaköltségek, vízfogyasztás, csatornadíj, távfűtés, közös költség a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre, mely az ingatlan átadás-átvétel napjától Bérlő fizetési kötelezettsége.

 

A bérlő előre egyeztetett beruházásokat, felújításokat végezhet az ingatlanon, melynek számlával igazolt költsége a megajánlott bérleti díj maximum 50 %-ig beszámításra kerülhet. A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

A bérleti díj mértéke: minimum 53.000,- Ft/hó
MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:
Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

Egyéb információk:
Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.
A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímeánál, tel.: +36 30 864 1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2013. augusztus 15. naptól az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett  11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat MISKOLCI ingatlan bérlésére”.

 


Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 28. 10:00 óra. A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.
A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. augusztus 30-ig

 

Az eredményről az MTVA 2013. szeptember 02-ig értesíti a pályázókat.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com