Image1\ Image2\
 

MTVA logóAz ingatlan összesen 3.849 m2 földterület és 1.170 m2 épület. Bérlet ideje minimum 5, maximum 20 év.

 

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet balatonföldvári ingatlan bérbeadására

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

8623 Balatonföldvár, Szigligeti utca 9-11. HRSZ: 634
bérletére

 

 

Az ingatlan összterülete: összesen 3 849 m2 földterület és összesen 1 170 m2 nettó területű épület

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés

A bérlet ideje: Minimum 5, maximum 20 év

 

A hasznosítás főbb feltételei:

A telken 5 épület található. az épületek közül hármat („A”, „B” és „C” jelű) az előkert teleksávja mögött, a Szigligeti utca mentén épültek.

 

Az „A” és „B” jelű üdülőházak a legrégebbi épületek, kétszintesek és mindegyikben 6 apartman van kialakítva. Minden apartmanhoz zuhanyzó és WC tartozik. A lakóegységek fűthetők, a szobákban lévő gázkonvektor fűtési móddal. A meleg víz ellátás a „D” jelű épületben elhelyezett gázkazánról van biztosítva.

 

A „C” jelű épület földszintes, lapostetős, nyújtott téglalap alakú. Bejárata az épület közepén nyílik. A bejárat egyik oldalán kis irodai helyiség, étterem, konyha és a konyhai kiszolgáló helyiségek vannak, a másik oldalán középfolyosóról nyílóan 4 üdülőegység (szoba zuhanyzóval és WC-vel) van kialakítva. Az üdülőegységek fűtése az épületben lévő kis kazánházból történik, mely egyben a konyhát is ellátja gázzal.

 

A „D” jelű épület a telek hátsó részében épült fel. Részben alápincézett, téglafalas, lapostetős kis ház. Ebben az épületben van az „A” és „B” jelű üdülőegységeket meleg vízzel ellátó kazán.

 

A telek közművesített. Az energiaköltségek, vízfogyasztás, csatornadíj, gázdíj a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

A bérlő előre egyeztetett beruházásokat, felújításokat végezhet az ingatlanon, melynek számlával igazolt költsége a megajánlott bérleti díj maximum 50 %-ig beszámításra kerülhet. A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

 

Bírálati szempont: az időarányos befektetés összege x az időarányos befektetés havi bérleti díjba történő beszámítása + a bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/a teljes bérelt időszak

(J) Bírálati szempont (ajánlat eredménye)

 

Képlet: J=((Ax(100%-D%)+(E*(100%-H%))+((Bx12xC)+(Fx12xG))/I

 

(A) Befektetés összege I. ütem

(B) Bérleti díj havi összege I. ütem

(C) Bérleti időszak (év) I. ütem

(D) Befektetés havi bérleti díjba történő beszámítása I. ütem (százalékban) (maximum 50% lehet)

(E) Befektetés összege II. Ütem

(F) Bérleti díj havi összege II. ütem

(G) Bérleti időszak (év) II. ütem

(H) Befektetés havi bérleti díjba történő beszámítása II. Ütem (százalékban) (maximum 50% lehet)

(I) Teljes bérelt időszak (év)

(J) Bírálati szempont (ajánlat eredménye) Számtan: J=((Ax(100%-D%)+(E*(100%-H%))+((Bx12xC)+(Fx12xG))/I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864 1130, e-mail: : suranyi.timea@mtva.hu illetve MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail.: kispeter.maria@mtva.hu

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2013. június 7. naptól az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

 

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (átutalás másolat) az ajánlathoz csatolni szükséges.

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat balatonföldvári ingatlan bérlésére”.

 

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2013. június 21-ig (péntek) 1000 óra. A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. június 25-ig (kedd)

 

Az eredményről az MTVA 2013. június 26-ig (szerda) értesíti a pályázókat.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com