Image1\ Image2\
 

mtva tra 100px2 földterület és 382 m2 területű épület bérlet ideje: minimum 3 év, maximum 10 év.

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet GYŐR, NAGY IMRE utcai ingatlan bérbeadására

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

9021 Győr, Nagy Imre utca 28. HRSZ: 3602
teljes, illetve részleges bérletére

 

 

Az ingatlan összterülete: összesen 777 m2 földterület és 382 m2 területű épület

 

A külön bérelhető melléképület területe: 63,44 m2

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés

A bérlet ideje: minimum 3 év, maximum 10 év

 

Az ingatlan bemutatása:

Az épület Győr nádorvárosi részén, a balatoni, valamint a Pápa felé vezető út mentén található. Körülötte családi házak, illetve a 70-es években épült 3-4 emeletes társasházak találhatók. Ez a városrész a belvárost köti össze az új panelházas lakóteleppel. Az ingatlan jól megközelíthető a belvárosból indulva a Baross-híd – Külső Baross út folytatása a Nagy Imre út, ami egyrészt a külső városrészekbe, valamint a Balatonra és Pápára irányuló forgalmat vezeti le.

 

A telek szabályos téglalap alakú, beépítettsége kb. 50 %-os. Az udvar teljes egészében térkővel burkolt, zöldfelülete nincsen.

 

A város központjához közel eső telken a térkő-burkoláson, valamint a közműcsatlakozásokon kívül egyéb építmény nem található. A telek az összes infrastrukturális adottsággal rendelkezik.

Az ingatlan építményei térburkolatot, járdákat, térvilágítást, kerítést, telefonvonalakat, és közműhálózatokat foglalnak magukba.

 

A telken 3 db épület áll: szabadon álló beépítéssel az utcai oldal felé eső, szabályos négyzet alaprajzú, pince + földszint + emeletes főépület, valamint a telek hátsó részében, az oldalhatárra épült 2 db földszintes melléképület. A főépület hagyományos szerkezet, tégla főfalakkal, magastetővel, cserépfedéssel. A tetőszerkezet hagyományos fa fedélszéken nyugszik. A főépület földszintjén az előtéren kívül két stúdió és az azokat kiszolgáló technikai helyiségek, valamint mosdó-WC helyiségek kaptak helyet. Az emelet galériaszerű előterében kiskonyha került kialakításra mosogatóval, ezen kívül négy irodahelyiség, valamint egy terasz található.

 

A telek hátsó részében 2 db földszintes melléképület található. A melléképületek hagyományos építési móddal épültek, tégla főfalakkal, magastetővel, cserépfedéssel, alacsony belmagassággal.

 

A melléképületek rendelkeznek külön gázórával. Villamos energia almérő, illetve víz almérő kiépítése szükséges.

Az energiaköltségek, vízfogyasztás, csatornadíj, a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

A bérlő előre egyeztetett beruházásokat, felújításokat végezhet az ingatlanon, melynek számlával igazolt költsége a megajánlott bérleti díj maximum 50 %-ig beszámításra kerülhet. A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

Bérleti díj: a főépület tekintetében: minimum 4,5 EUR/m2/hó

Bérleti díj: a melléképületre vonatkozóan: minimum 4,2 EUR/m2/hó

 

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail: kispeter.maria@mtva.hu; illetve Surányi Tímea tel.: +36 30 864 1130, suranyi.timea@mtva.hu

 

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető 2013. április 12-től az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott bérleti díj kéthavi összegének megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett  11794008-20541884pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetése.

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat GYŐR, nAGY IMRE U. 28. ingatlan bérletére”.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 22. 10:00 óra. A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

 

http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. április 25-ig

 

Az eredményről az MTVA 2013. április 25-ig értesíti a pályázókat.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com