Image1\ Image2\
 

MTVA logóA bérlet ideje: minimum 3, maximum 5 év. A bérelhető terület összesen: 101 m2.

A bérleti díj mértéke: minimum 10.000,- Ft/hó.

  

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet SZEGEDI ingatlan bérbeadására

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

6725 Szeged, Alkony u. 9. (Kálvária tér 22.) Hrsz.: 24635
ingatlan részleges (büfé, étterem, konyha és a hozzá tartozó helyiségek)  bérletére


A bérelhető terület összesen: 101 m2 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés
A bérlet ideje: minimum 3, maximum 5 év

A hasznosítás főbb feltételei:

 A bérelhető terület a következő helyiségekből áll: étterem, büfé, büfé raktár, melegítő konyha, mosogató, kézi raktár, hulladéktároló, folyosó, öltözők, zuhanyzó, szociális blokk + kézmosó.

A büfé és étterem üzemeltetőjének körülbelül 35-40 fő (későbbiekben maximum 50 fő) kiszolgálásának biztosítása.
Köteles elfogadni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon kibocsátott, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalványt (Erzsébet-utalvány) a büfé és éttermi termékek vásárlásakor.
A nyitva tartás alapvetően a munkarendhez igazodva és a hét minden hétköznapján 800-1600 óráig.
A produkciók függvényében ettől eltérő nyitvatartási igény is felmerülhet.
Elvárás a napi kínálat tekintetében: büfé termékek és meleg ételek napi két féle leves és két féle főétel.
MTVA dolgozói részére kedvezmények nyújtása. MTVA rendezvényein és közvetítéseken való szolgáltatás.
A büfében és étteremben a szeszes ital nem forgalmazható.

Energiaköltségek elszámolása:
A felmerülő energiaköltségeket a Bérlő fizeti, a kiépítésre kerülő víz és villamos almérő adatok alapján, amelyek a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A bérleti díj mértéke: minimum 10.000,- Ft/hó

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.


Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:
Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

Egyéb információk:
Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.
A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864 1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu illetve  MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail.: kispeter.maria@mtva.hu

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2013. június 18. az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett  11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat SZEGEDI BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ingatlan bérlésére”.
Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.  június 27. 1000 óra.  A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.
A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. július 2-ig.

Az eredményről az MTVA 2013. július 3-ig értesíti a pályázókat.

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com