Image1\ Image2\
 

MTVA logó

Ajánlatbeérkezési határidő: 2016. március 22. 8:00 órától 15:00 óráig

 

 

Pályázati kiírás

MTVA részére italautomata üzemeltetése

 

Ajánlatbeérkezési határidő:

 

2016. március 22.

8:00 órától 15:00 óráig

 

(papír alapon és digitális adathordozó egyidejűleg)

 

 

Helye: MTVA

 

Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. A porta

 

Beszerző neve: Médiaszolgáltatás támogató- és Vagyonkezelő Alap 


 

 1. 1.A pályázati felhívás tárgya

 

          A Médiaszolgáltatás- támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: MTVA) egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2. pontban meghatározott ingatlanokban étel- ital-, és vízautomaták felállítása és üzemeltetése céljára szolgáló területek bérbeadására, a pályázati dokumentációban meghatározott feltételekkel, 2016. április 15. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

 

Az MTVA a 2. pontjában részletezett ingatlanjaiban jelenleg több mint 2200 (kettőezer-kettőszáz) munkatársat foglalkoztat, valamint közel 150 (egyszázötven) fő külsős munkavállalóval dolgozik.

 

2.    A pályázati kiírásban érintett helyszínek:

 

2.1.       Az MTVA, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt található„A” épületében

a.) 4 db (négy darab) italautomata

b.) 3 db (három darab) snack automata

c.) 4 db (négy darab) kávé-melegital automata

d.) 8 db (nyolc darab) vezetékes vízautomata

 

2.2.       Az MTVA, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt található„B” épületében

a.) 2 db (kettő darab) italautomata

b.) 1 db (egy darab) snack automata

c.) 1 db (egy darab) kávé-melegital automata

d.) 1 db (egy darab) vezetékes vízautomata

 

2.3.       Az MTVA, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt található „C” épületében

a.) 2 db (kettő darab) italautomata

b.) 2 db (kettő darab) snack automata

c.) 2 db (kettő darab) kávé-melegital automata

d.) 5 db (öt darab) vezetékes vízautomata

 

2.4.       Az MTVA, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt található „G” épületében

a.) 1 db (egy darab) italautomata

b.) 1 db (egy darab) kávé-melegital automata

 

2.5.       Az MTVA, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt található „E” épületében

a.) 1 db (egy darab) vezetékes vízautomata

 

2.6.       Az MTVA, 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. szám alatt található„M” épületében

a.) 1 db (egy darab) italautomata

b.) 1 db (egy darab) snack automata

c.) 1 db (egy darab) kávé-melegital automata

d.) 10 db (tíz darab) vezetékes vízautomata

          A 2.1- 2.6. pontokban meghatározott bérlendő területet (továbbiakban: Bérlemények) bocsátja MTVA a nyertes pályázó rendelkezésére étel-, meleg-, illetve hideg ital-, és víz automaták (továbbiakban együtt: Automaták) üzemeltetéséhez.

 

 3.   Kritériumok az automatákra vonatkozóan

3.1.   

 

Kávéautomata:

-       legalább2 (kettő) fajta termékkínálat, amelyből az egyik minőségi instant kávé, a másik első osztályú szemes kávéból frissen darálva

-       Minimum 12 (tizenkettő) féle italválaszték (Kávé, Capuccino, Tea, Forró csokoládé, …)

-       Maximális fogyasztói árak az alap termékeknél:

 1. oolcsóbb, jó minőségű espresso kávé: 70,- Ft, azaz hetven forint
 2. oolcsóbb, jó minőségű capuccino: 80,- Ft, azaz nyolcvan forint
 3. oelső osztályú, frissen őrölt espresso kávé: 120,- Ft, azaz egyszázhúsz forint
 4. oCapuccino első osztályú frissen őrölt kávéból: 140,- Ft, azaz egyszáznegyven forint

-       cukorszint adagolási lehetőség

-       pohárválasztási lehetőség

 

3.2.    Italautomata:

-       0,5 l- es palackozott, 0,33 l- es dobozos hűtött szénsavas és szénsavmentes üdítő italok, ásványvizek, energiaitalok), minimum 15 (tizenöt) féle italválasztékkal

 

3.3.    Snack automata:

-   sós- édes termékek vegyesen (szelet-, táblás csokoládé, kekszek, müzli szeletek cukorkák 7Days termékek, chips, sós mogyoró, ropi, rágógumi, …) minimum 24 (huszonnégy) féle termékkel.

 

3.4.    Vízautomata:

          Minimum elvárás(alap)

-       vezetékes vízautomata

-       hideg- meleg vízadagolással

-       szénsavas vízvételi lehetőséggel

-       ozmózisos vízszűrés visszasózó patronnal

 

3.5.    Az automatákkal szemben elvárás a korszerűség és az esztétikus megjelenés.

 

3.6.    A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek: A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli, folyamatos feltöltés, tisztítás és karbantartás biztosításával. A rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközök és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételérő a bérlő gondoskodik.

 

4.    A bérleti díj és a fizetés módja:

 

4.1.    Minimális havi bérleti alapdíjak 3.1. - 3.3. pont esetében:

 

          12.000,- Ft/naptári hónap/automata, azaz tizenkettőezer forint naptári havonta automatánként

 

4.2.    A nyertes Pályázó a 3.1. - 3.3. pont szerinti automaták után köteles MTVA- nak havonta átalány rezsiköltség (villamos energia, víz, szemétszállítás, takarítás) címén az ajánlott bérleti díjon felül nettó 3.000.- Ft/naptári hónap/automata, azaz háromezer forint naptári havonta automatánként összeget megfizetni.

 

4.3.    Az ajánlatban vállalt bérleti alapdíj és átalány rezsiköltség havonta előre, az MTVA által kibocsátott számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel esedékesek. Az MTVA a bérleti díjat és az általány rezsiköltséget 2017. január 01. napjától a KSH által az előző naptári évre vonatkozóan hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével emelheti. A nyertes pályázó a szerződéskötésig 3 (három) havi bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) megfizetésére köteles. A díjra és a fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket részletesen a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

4.4.    A 3.4. pont szerinti vízadagoló automaták esetében az MTVA által fizetendő bérleti díj tartalmazza a gépek rendszeres karbantartási, tisztítási költségét, minden működéshez szükséges eszközt, szűrőt, kivéve a CO2 palackot.

 

4.5.    A 4.1. és 4.4. pontok szerinti árajánlatot az 1. és 2. számú mellékletben szükséges megadni.

 

5.    A pályázati eljárás általános szabályai

 

Kérjük, teljes körű ajánlatukat az alábbiakban megadott feltételek alapján állítsák össze.

 

5.1.       A pályázati anyagot magyar nyelven kell benyújtani.

 

5.2.       A pályázat összeállításával és megküldésével kapcsolatos valamennyi költség a Pályázót terheli.

 

5.3.       A Pályázó csak a pályázati felhívásban szereplő, valamennyi teljesítési helyre vonatkozó ajánlatot magába foglaló pályázatot nyújthat be érvényesen.

 

5.4.       A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit kérjük, minden esetben írásban nyújtsa be, a kiírásban megjelölt operatív és szerződéses kapcsolattartóknak címezve. Szóbeli információ adására nincsen lehetőség. Kérdéseiket legkésőbb 2016. március 17. napján 9:00 óráig várjuk, melyekre válaszainkat legkésőbb 2016. március 18 napján 15:00 óráig adjuk meg.

 

          Felhívjuk figyelmét, hogy minden felmerülő kérdésre adott válaszokat a kiírásban résztvevő összes pályázó részére megküldjük.

 

5.5.       Minden lyázónak lehetőséget biztosítunk a szolgáltatás területének megismerésére egy nyílt nap keretein belül. Ennek időpontja 2016. március 18. napja 16:00 óra. A bejárás cégenként 2 (kettő) fő részére biztosított.

 

          A nyílt napon való részvétel feltételei:

-       az MTVA 15. pontban meghatározott kapcsolattartójának 2016. március 17. napján 9:00 óráig megküldött e-mail-ben történt jelentkezés, a belépő személyek adataival.

 

5.6.       Üzemeltetési megbízás kezdete:

  2016. április 15. napja

 

5.7.       MTVA fenntartja magának a jogot, hogy a határidő után benyújtott pályázatokat a pályázati eljárásból kizárja.

 

5.8.       MTVA fenntartja a jogot a pályázati eljárás feltételeinek utólagos módosítására, az elbírálás során további forduló(k), esetleg on-line versenytárgyalás megtartására, továbbá a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

 

5.9.       Érvényes pályázatnak csak a komplett - pályázati kiírásunkban megjelölt minden elvárásnak megfelelő és az 7. pontban előírt mellékletekkel ellátott – anyagot áll módunkban elfogadni, tekintettel arra, hogy a megkötendő szerződésnek a kiírási anyag részét képezi.

 

5.10.   A pályázat benyújtásával az MTVA jogosulttá válik a pályázatban szereplő ötletek, javaslatok korlátlan felhasználására.

 

5.11.   A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg titoktartási kötelezettséggel tartozik, a pályázat során az MTVA- ra vonatkozóan szerzett információkat és e pályázat, valamint a pályázati eljárás során szerzett minden információ tartalmát illetően.

 

5.12.   A pályázat benyújtásával pályázati feltételeinket elfogadottnak tekintjük. Kérjük, hogy ne terjesszenek be pályázatot, amennyiben pályázati feltételeinket akár részben nem fogadják el.

 

5.13.   A pályázati kiírás jogi jellegét tekintve ajánlattételi felhívás, mely az MTVA részéről nem értékelhető - a pályázat benyújtását meghaladóan - felhívásnak bármilyen jognyilatkozat megtételére vagy üzleti magatartásra. MTVA kizárja, hogy a Pályázó a kiírás javára való megküldésére bármilyen jogot alapítson, harmadik személyek előtt erre hivatkozzon.

 

5.14.   A pályázat jogilag ajánlatnak minősül, melyre szerződéskötési ajánlati kötöttséget kérünk vállalni a pályázat nyertesével történő szerződéskötésig terjedő időre.

 

5.15.   A pályázatot és a csatolt mellékleteket nem küldjük vissza, megőrzését nem vállaljuk.

 

5.16.   MTVA kizárja, hogy a Pályázó a pályázat során a versenyt korlátozó bármilyen magatartást tanúsítson, nösen azt, hogy más pályázó versenytárssal üzleti feltételeit egyeztesse és összehangolja.

 

5.17.   MTVA a pályázatokat diszkréten kezeli, és tartalmát kizárólag a pályázat kiértékelése keretében használja fel.

 

5.18.   A pályázat átvétele nem minősül az ajánlat elfogadásának és nem jelent MTVA részéről semmilyen tartalmú kötelezettségvállalást.

 

6.    A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje (ajánlattételi határidő)

 

6.1. A pályázatokat digitális adathordozón, valamint papír formájában zárt borítékban, külső megkülönböztetés nélkül és a következő feliratokkal ellátva:

 

                              „MTVA részére italautomata üzemeltetése”

 

magyar nyelven, 2 (két) darab eredeti példányban kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján, a Médiaszolgáltatás- támogató és Vagyonkezelő Alap, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt található „A” épület portáján a kapcsolattartó részére, vagy postai úton a fenti címre megküldve.

 

6.2. Abban az esetben, ha a Pályázó a postai kézbesítés útján kíván ajánlatot tenni, legyen figyelemmel e kézbesítési mód sajátosságaira, tekintettel arra, hogy csak a pályázati kiírásban meghatározott határidőig beérkezett pályázatokat áll módjában az MTVA- nak elfogadni.

 

6.3.    Hiányos vagy késve érkezett pályázatokat a pályázati eljárásból kizárjuk, de jogfenntartással élünk az elkésett anyagok figyelembevételére.

 

6.4.    A pályázat benyújtásának ideje : 2016. március 22.  napjáig munkanapokon 8:00 és 15:00 óra között

 

6.5.    Pályázati eredmény legkésőbb : 2016. április 7.  napján 14:00- kor

 

7.    A pályázatoknak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia:

 

7.1.    Bírálati tábla (1. sz. melléklet)

 

7.2.    A Pályázónak a nettó bérleti díjra, illetve automatánként a forgalmazandó termékek fogyasztói árára vonatkozó ajánlatát. (2. számú melléklet)

         

          A Pályázó által ajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint a pályázati kiírás 4.1. pontjában foglalt összegek.

 

          Pályázó a megajánlott fogyasztói árakat a szerződés hatálybalépésétől számított 1 (egy) évig tartani köteles. Ezt követően legfeljebb a KSH szerint meghatározott éves infláció mértékével emelheti az árat az bérleti szerződésben rögzítettek szerint.

 

7.3.    A pályázati anyagban automatánként szerepeltetni szükséges a forgalmazott termékkört és választékot, valamint a felhasznált alapanyagok márkáját, minőségi osztályba sorolásáról és származásáról szóló nyilatkozatot. A kávé termékeknél alapvetően, mint minőségi kategóriát, a Segafredo minőséget kérünk megjeleníteni (nem márka előírás).

 

7.4.    Az Automatáknál Pályázó köteles megadni a berendezés típusát, műszaki paramétereit (energiafogyasztás, szükséges-e hálózati vízcsatlakozás, méretek stb.).

 

7.5.    A Pályázó képviseletére jogosult aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját másolatban köteles csatolni ajánlatához.

 

7.6.    Az ajánlathoz kötelezően csatolandó pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló dokumentumok:

 

7.6.1.   A gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbíróság által kiadott 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya, egyéni vállalkozó esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya. Adott esetben a Cégbírósághoz benyújtott változás bejelentés eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya.

 

7.6.2.   Nyilatkozat arról, hogy mely pénzintézeteknél vezet a Pályázó bankszámlát, a számlaszámok megjelölésével.

 

7.6.3.   Nyilatkozat arról, hogy a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Abban az esetben, ha nem szerepel, szükséges az adóigazolás eredeti példányának benyújtása, amely nem lehet régebbi, mint a pályázati anyag megküldését megelőző 30 (harminc) nap.

 

7.7.    A Pályázó köteles benyújtani nyilatkozatát a szerződéses feltételek elfogadásáról.

          A Pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírás 3. számú mellékletét képező bérleti szerződés feltételeit elfogadja.

 

7.8.    A Pályázónak csatolnia kell továbbá a 5.14. és a 9. pont szerinti pályázati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozatát is.

         

7.9.    Referencia benyújtása tekintetében:

          A 2014 - 2015. évben 2 db jelen kiírással egyenértékű referencia benyújtása a pályázati felhívás tárgyaként megjelölt tevékenység végzéséről, megjelölve a szerződést kötő másik fél nevét, címét, telefonszámát, a szerződés értékét, hogy milyen időszakot fedett le a szolgáltatás, valamint, hogy szerződésszerűen teljesített-e.

 

7.10.  Az ajánlathoz csatolni szükséges Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat tárgyát illetően a tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek kiadásához szükséges feltéteknek Pályázó megfelel.

 

7.11.  Elérhetőségi adatok tekintetében:

-          a Pályázó telefonszáma, faxszáma, hivatalos e-mail címe,

-          a Pályázó által kijelölt kapcsolattartó neve és telefonszáma,

-          a Pályázó levelezési címe.

 

7.12.  A nyilatkozatokat eredeti formában, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

8.    Kizáró okok

 

8.1.    Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó által ajánlott bérleti díj nem éri el a nettó 4.1. pontban meghatározott minimál bérleti díjak összeget.

 

8.2.    Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó a teljesítési helyek közül valamelyikre vonatkozóan nem adott a pályázati felhívásban meghatározott részletességgel ajánlatot.

 

8.3.    A pályázat érvénytelen, ha a Pályázó egy vagy több teljesítési helyre vonatkozóan nem nyújtott be érvényes ajánlatot.

 

8.4.    Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik.

 

8.5.    Érvénytelen azon Pályázó ajánlata, aki csőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás alatt áll, tevékenységét felfüggesztette, vagy felfüggesztették.

 

8.6.    Érvénytelen azon Pályázó ajánlata, aki saját maga, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti.

 

8.7.    Alkalmatlan a Pályázó, ha nem rendelkezik 2014-2015. évben teljesített összesen 2 (kettő) db, a pályázati felhívás tárgyaként megjelölt tevékenység szerződésszerű teljesítéséről szóló referenciával.

 

8.8.    Alkalmatlan a Pályázó, ha a pályázat kiírásától számított elmúlt 5 (öt) évben MTVA- val szembeni fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt sor került szerződés felmondására.

 

 

9.    Ajánlati kötöttség

 

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik. A Pályázó ajánlatához a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 60 (hatvan) napig kötve van, kivéve, ha az MTVA ezen időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

 

10.  A pályázatok elbírálásának módja

 

10.1.  Az MTVA megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból − az indokul szolgáló okok jegyzőkönyvbe vétele mellett − ki kell zárni.

 

10.2. Az MTVA – szükség esetén – megadja a hiánypótlás lehetőségét ésszerű határidő megjelölésével a Pályázó(k) részére.

 

10.3. Az MTVA fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben több Pályázó ajánlata minősül a 11. pont szerinti legkedvezőbbnek, abban az esetben második fordulóra kerülhet sor. A második fordulón való részvétel előfeltétele a megelőző fordulón történő szabályszerű részvétel. A második fordulón az MTVA a számára legkedvezőbb összegű ajánlat elérése érdekében tárgyalást folytat a Pályázókkal.

    Várható dátuma: a beadási határidőtől számított 10 (tizenöt) naptári nap.

 

11.  Bírálati szempont

 

MTVA azt az ajánlatot minősíti kedvezőbbnek, amely az alábbi súlyozási szempontok alapján számára kedvezőbb árat eredményez.

 

A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont súlyszámától függően: 0-1000 pont. Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb részszempont a súlyszám százszoros pontját kapja.

            Az egyes részszempontoknál a súlyozott pontszámok összesítésre kerülnek. Az összesített pontszámok tekintetében nyertes a legtöbb pontot elérő pályázó.

 

Résszempont

Súlyszám

Bírálati szempont

Kávéautomata (bérleti díj/hó)

10

Legmagasabb ajánlat

Olcsóbb jó minőségű espersso kávé (instant) /adag

4

Legalacsonyabb ajánlat

Olcsóbb jó minőségű espersso kávé tejjel (instant) /adag

4

Legalacsonyabb ajánlat

Olcsóbb jó minőségű hosszú kávé (instant) /adag

4

Legalacsonyabb ajánlat

Olcsóbb jó minőségű cappucino (instant) /adag

4

Legalacsonyabb ajánlat

Első osztályú espresso kávé (őrölt/kapszulás) /adag

6

Legalacsonyabb ajánlat

Első osztályú hosszú kávé (őrölt/kapszulás) /adag

6

Legalacsonyabb ajánlat

Első osztályú cappucinó (őrölt/kapszulás) /adag

6

Legalacsonyabb ajánlat

Első osztályú espresso kávé tejjel (őrölt/kapszulás) /adag

6

Legalacsonyabb ajánlat

Italautomata (bérleti díj/ hó)

10

Legmagasabb ajánlat

0,5 l cola / db

4

Legalacsonyabb ajánlat

0,5 l zöld tea/ db

4

Legalacsonyabb ajánlat

0,5 l ásványvíz/ db

6

Legalacsonyabb ajánlat

0,33 l dobozos cola/ db

4

Legalacsonyabb ajánlat

0,5 l gyümölcsital/ db

4

Legalacsonyabb ajánlat

Snackautomata (bérleti díj/ hó)

10

Legmagasabb ajánlat

Vízautomata (bérleti díj/ hó)

10

Legalacsonyabb ajánlat

 

12.  Eredményhirdetés

 

12.1.  Az MTVA az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlási határidő lejártát követően, valamint a 10.3. pont esetén, az egyeztetést követő 8 (nyolc) napon belül írásban értesíti a Pályázókat legkésőbb 2016. április 7. napjáig.

 

12.2.  Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

 

12.3.  Az MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

13.  Szerződéskötés

 

13.1.  Az MTVA az eredményhirdetést követő naptól számított 40 (negyven) napon belül a nyertes pályázóval, vagy visszalépése esetén – amennyiben az eredményhirdetéskor az MTVA megnevezi – az eljárás második helyezettjével jelen pályázati felhívás 3. számú melléklete szerinti bérleti szerződést köt.

 

13.2.  A szerződés hatálya alatt az MTVA- nak joga van a jelen pályázati anyagban és a szerződésben meghatározott automaták darabszámának csökkentésére, illetve növelésére. Növekmény esetén a gépek díjai jelen pályázatból fakadó szerződésben rögzített egységárakkal kerülnek meghatározásra.

 

13.3.  A szerződés hatálya alatt a nyertes pályázónak joga van a jelen pályázati anyagban és a szerződésben meghatározott automaták darabszámának csökkentésére, amennyiben az automaták forgalma nem éri el a minimális gazdasági megtérülést. A csökkentést az MTVA szerződésben rögzített kapcsolattartójával történő előzetes írásbeli egyeztetés után teheti meg.

 

14.  További információk

 

14.1.  A postán feladott pályázatot az MTVA csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli.

 

14.2.  Az Automaták telepítéséhez szükséges esetleges csatlakozási pontok (villany, víz) biztosítása az MTVA feladata, illetve költsége.

 

14.3.  A pályázat összeállításának minden költsége Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az MTVA nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban.

 

14.4.  A Pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni az MTVA által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve a pályázat elkészítéséhez a Pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

 

14.5.  A pályázat, a pályázati felhívás, valamint a Pályázó által benyújtott pályázati dokumentáció a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

14.6.  A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Az eljárás eredményeképpen megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

14.8. Az eljárás eredményeképpen megkötendő bérleti szerződés 2016. április 15. napján lép hatályba.

 

14.9. Az ajánlat bekérése az MTVA részéről nem eredményez megrendelési kötöttséget.

 

15.  Kapcsolattartás a Pályázat során

 

Kapcsolattartó személyek a kiírással kapcsolatban az MTVA részéről:

  Frankó János

            mobil: +36 30 207 0985

            e-mail: franko.janos@mtva.hu

 

            A Pályázat beadásának címe: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. „A” portán személyesen a fent megjelölt kapcsolattartó részére előzetes telefonos egyeztetés alapján kerülhet sor.

 

Kérjük pályázatukban kapcsolattartójuk telefonos és e-mailes elérhetőségüket megadni. A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit kérjük, minden esetben írásban nyújtsa be, szóbeli információ adására nincsen lehetőség.


1. számú melléklet

 

Bírálati tábla

 

Résszempont

Ajánlati ár

Kávéautomata (bérleti díj/hó/db)

 

Olcsóbb jó minőségű espersso kávé (instant)/adag

 

Olcsóbb jó minőségű espersso kávé tejjel (instant)/adag

 

Olcsóbb jó minőségű hosszú kávé (instant)/adag

 

Olcsóbb jó minőségű cappucino (instant)/adag

 

Első osztályú espresso kávé (őrölt/kapszulás)/adag

 

Első osztályú hosszú kávé (őrölt/kapszulás)/adag

 

Első osztályú cappucinó (őrölt/kapszulás)/adag

 

Első osztályú espresso kávé tejjel (őrölt/kapszulás)/adag

 

Italautomata (bérleti díj/hó/db)

 

0,5 l cola/db

 

0,5 l zöld tea/db

 

0,5 l ásványvíz/db

 

0,33 l dobozos cola/db

 

0,5 l gyümölcsital/db

 

Snackautomata (bérleti díj/hó/db)

 

Vízautomata (bérleti díj/hó/db)

 

 


2. számú melléklet

Ajánlati ártábla

 

Ajánlati ár/ Bérleti díj
(/hó/db)

Ajánlati ár/ termékár
(db/adag)

Kávéautomata (bérleti díj)

 

 

Termékajánlat

 

 

1.

Olcsóbb jó minőségű espersso kávé (instant)

 

 

2.

Olcsóbb jó minőségű espersso kávé tejjel (instant)

 

 

3.

Olcsóbb jó minőségű hosszú kávé (instant)

 

 

4.

Olcsóbb jó minőségű cappucino (instant)

 

 

5.

Első osztályú espresso kávé (őrölt/kapszulás)

 

 

6.

Első osztályú hosszú kávé (őrölt/kapszulás)

 

 

7.

Első osztályú cappucinó (őrölt/kapszulás)

 

 

8.

Első osztályú espresso kávé tejjel (őrölt/kapszulás)

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

Italautomata (bérleti díj)

 

 

Termékajánlat

 

 

1.

0,5 l cola

 

 

2.

0,5 l zöld tea

 

 

3.

0,5 l ásványvíz

 

 

4.

0,33 l dobozos cola

 

 

5.

0,5 l gyümölcsital

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

Ajánlati ár/ Bérleti díj
(/hó/db)

Ajánlati ár/ termékár
(db/adag)

 Snack automata (bérleti díj)

 

 

Termékajánlat

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

 

Vízautomata (bérleti díj/hó)

 

 

 


3. számú melléklet

 

SZOLGÁLTATÁSI szerződés

Amely létrejött egyrészről a

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

(székhelye:                              1037 Budapest, Kunigunda útja 64.,

adószáma:                              18091715-4-44,

képviseli:                                 Vaszily Miklós, mb. vezérigazgató,

pénzforgalmi jelzőszáma:       OTP Bank 11794008-20541884-00000000),

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

és a(z)

…………………………….

(székhelye:                              …………………………………...,

cégjegyzékszáma:                   ……………………………………,

adószáma:                              ……………………………………,

képviseli:                                 ……………………………………)

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

– Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

 

 1. 1.Előzmények

1.1.                 Megrendelő 2016. március 04. napján pályázatot írt ki az „MTVA részére italautomata üzemeltetése” tárgyban. Megrendelő Vállalkozót hirdette ki nyertes pályázóként Felek ennek alapján kötik meg jelen vállalkozási szerződést egymással.

 

 1. 2.A szerződés alapjául szolgáló okiratok, dokumentumok

2.1                   Az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződéssel együttesen értelmezendők, nevezetesen:

 1. a)Pályázati kiírás (és annak módosítása, amennyiben sor került a módosítására),
 2. b)a Vállalkozó által benyújtott pályázat.

2.2                   A dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen szerződéses megállapodásban rögzített feltételekhez képest elsősorban az ajánlattételi felhívás, majd az ajánlattételi dokumentáció tartalma a mértékadó.

 

 1. 3.Értelmező rendelkezések

A jelen szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

 1. a)Szerződés: a szerződő felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a dokumentációt is, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik,
 2. b)Pályázati kiírás: Megrendelő által „MTVA részére italautomata üzemeltetése” tárgyban kiírt pályázat és a hozzá kapcsolódó minden dokumentum, melléklet.
 3. c)Bérleti dj: a Vállalkozónak étel-, meleg-, illetve hideg ital- üzemeltetéséhez átadott egységekért a Vállalkozó által Megrendelőnek fizetett díj, illetve a Megrendelő által fizetett díj a Vállalkozónak a víz automaták üzemeltetéséért.
 4. d)Megrendelő: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, amely jogi személy a szerződést megköti,
 5. e)Vállalkozó: nyertes pályázó, akivel a Megrendelő a pályázata alapján szerződést köt,
 6. f)Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, amely szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontan közvetlenül vesz részt.

 

 1. 4.A szerződés tárgya

4.1.          A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő benyújtott pályázata és az eljárás eredményeként kötött, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben rögzített a 2. számú mellékletben foglalt pályázati kiírással összhangban meghatározott feladatok ellátását.

4.2.          A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Megrendelőt a 10.3. pontban meghatározott személy, vagy az általa írásban kijelölt személy képviseli.

 

 1. 5.Teljesítés, a Felek jogai és kötelezettségei

5.1.                 Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés és mellékletei, a Pályázati kiírás tartalma szerint köteles végrehajtani, Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és a szakmai-etikai előírásokkal összhangban.

5.2.                 A szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására a 1. számú mellékletben meghatározott Létesítményekben, az ott meghatározott számú automata üzemeltetésével kerül sor.

5.3.                 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Pályázati kiírásban, illetve a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott automaták darabszámának csökkentésére, illetve növelésére. Növekmény esetén a gépek díjai a jelen szerződés 4. számú mellékletében rögzített egységárakkal kerülnek meghatározásra.

5.4.                 Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó is jogosult a Pályázati kiírásban, illetve a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott automaták darabszámának csökkentésére, amennyiben az automaták forgalma nem éri el a minimális gazdasági megtérülést. Vállalkozó a csökkentést a Megrendelő 10.4. pontban megjelölt kapcsolattartójával történő előzetes írásbeli egyeztetés után teheti meg.

5.5.                 A Megrendelő részéről a szerződés tárgyát képező szolgáltatás minőségi átvételére a 10.4. pontban megjelölt személy, vagy a helyettesítésére kijelölt felelős személy jogosult.

5.6.                 Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. Amennyiben Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja.

5.7.                 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Vállalkozó köteles a Megrendelő folyamatos rendelkezésére állni, és a Vállalkozó által határidőben a Megrendelő részére jelen szerződéshez kapcsolódóan folyamatos támogatást nyújtani.

5.8.                 Vállalkozó a szerződés teljesítése során folyamatosan kapcsolatot tart a Megrendelő kijelölt munkatársával. A Megrendelő szükség esetén jogosult személyes megbeszéléséket is kezdeményezni, melynek a módját a felek közösen állapítják elektronikus, illetve személyes egyeztetés útján.

5.9.                 A Vállalkozó részére utasítást adó személy(ek)ben beállott változásról, annak bekövetkezésétől számított 3 (három) napon belül a Megrendelő köteles a Vállalkozót írásban értesíteni.

5.10.             A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő köteles a feladatok ellátásához szükséges összes információt Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amelyek helyességéért és időben történő továbbításáért Megrendelő tartozik felelősséggel.

5.11.             Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában vehet igénybe feltéve, hogy a Megrendelő teljesítését nem teszi terhesebbé és a felelősség mind az alvállalkozót, mind a Vállalkozót terheli. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

5.12.             A Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglalt Alvállalkozó személyében történő változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Megrendelő fenntartja az alvállalkozók kizárásának jogát.

5.13.             Vállalkozó úgy nyilatkozik és szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez valamennyi szükséges és Megrendelő által előírt engedéllyel, tanúsítvánnyal rendelkezik és a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

5.14.             A Vállalkozót üzemeltetési kötelezettség terheli, folyamatos feltöltés, tisztítás és karbantartás biztosításával. A rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközök és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételérő a Vállalkozó gondoskodik.

5.15.             A Megrendelő köteles haladéktalanul, jegyzőkönyvben jelezni a Vállalkozó részére, hogy a teljesítési feltételek mely eleme nem teljesült. Amennyiben a teljesítési feltételek nem teljesültek, úgy a Vállalkozó a legrövidebb ésszerű határidőn belül köteles az szolgáltatási feltételeket maradéktalanul teljesíteni.

5.16.             A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos minőségi kifogásait bármikor, a hiba észlelését követő azonnali értesítéssel jogosult érvényesíteni.

5.17.             A Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben többlet vételárat, többlet díjat olyan többletszolgáltatások, többletmunkák után, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, üzemszerű működéséhez szükségesek, vagy a szerződésszerű szolgáltatásához műszaki vagy jogi okból elengedhetetlenek, arra hivatkozva, hogy az árak, díjak szerződésben történt meghatározása során azok felmerülésével nem kalkulált.

5.18.             A Vállalkozó a szerződést a hatályos jogszabályok betartásával köteles teljesíteni, továbbá szolgáltatását a Megrendelőnél érvényben lévő vonatkozó szabályzatok rendelkezései, valamint a Megrendelő írásbeli és szóbeli iránymutatásai betartásával, a tőle elvárható legmagasabb színvonalon, a Megrendelő által meghatározott határidőben nyújtani.

5.19.             A nem magánszemély Vállalkozó kijelenti és teljes körű szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtásában a Vállalkozó nevében személyesen kizárólag olyan magánszemély vesz részt, akit a Vállalkozó a hatályos foglalkoztatásra vonatkozó munkajogi adójogi, társadalombiztosítási és egyéb jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő módon foglalkoztat, illetve akivel kapcsolatosan a Vállalkozó valamennyi kapcsolódó bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségének megfelelően és igazolható módon eleget tett.

5.20.             A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak megsértéséért a Vállalkozót helytállási kötelezettség terheli, a Megrendelő felelőssége ebben a körben kizárt. A fentiek alapján amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogszabályok megtartásának ellenőrzésére jogosult hatóság a Megrendelőt a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtásában a Vállalkozó nevében részt vevő magánszemély foglalkoztatásával összefüggésben elmarasztalja, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelővel szemben kiszabott bírság, illetve a Megrendelőt ért egyéb vagyoni kár összegét a Megrendelő részére megfizetni a 13.6. pontban foglaltak szerint.

5.21.             A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén a Vállalkozó köteles a jelen pont szerinti kijelentésének valóságát a Megrendelő felé a vonatkozó okiratok bemutatásával igazolni, amely azonban a helytállási kötelezettség alól a Vállalkozót nem mentesíti.

5.22.             A Vállalkozót a tevékenysége során elkövetett bármely jogszabálysértés vagy szerződésszegés jogkövetkezményeként helytállási kötelezettség terheli. A Vállalkozó erre tekintettel tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely szervezet a Megrendelőt és/ vagy a közszolgálati médiaszolgáltatót a Vállalkozó teljesítésével összefüggésben elmarasztalja, az érintett szervezet az ennek következtében azt ért teljes kárt érvényesíti a Vállalkozóval szemben – abban az esetben is, ha a teljesítést egyébként szerződésszerűnek fogadta el. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogsértés következtében a Megrendelőt és/ vagy a közszolgálati médiaszolgáltatót ért teljes vagyoni kár, nem vagyoni sérelemért járó díj, illetve a jogsértéssel elért vagyoni előny összegét az érintett szervezet felszólítását követő 5 (öt) munkanapon belül átutalja az érintett által megjelölt számlaszámra. Amennyiben a Megrendelőt és/vagy a közszolgálati médiaszolgáltatót a Vállalkozó tevékenysége ellátásával összefüggésben bírság megfizetésére kötelezik vagy terhére egyéb fizetési kötelezettséget állapítanak meg, a Vállalkozó a kár elhárítása érdekében a marasztalás összegét – a határozattal szembeni jogorvoslatra tekintet nélkül – köteles az érintettnek a határozatot másolatban tartalmazó tájékoztatása alapján és rendelkezései szerint a tájékoztatásban meghatározott határidőn belül átutalással közvetlenül megfizetni a jogosult vagy az érintett részére.

5.23.             A szerződés valamely rendelkezésének Megrendelő általi megsértése esetén a Vállalkozó nem jogosult saját esedékes szolgáltatásának (vagy arányos részének) visszatartására.

5.24.             Amennyiben a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás osztható, a Vállalkozó szerződésszegésének jogkövetkezményei a szerződés egészére nézve bekövetkeznek, és a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó jogait az egész szerződésre gyakorolhatja.

5.25.             Ha a Vállalkozó közbenső szerződésszegést követ el, a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó jogait az egész szerződésre vonatkozóan gyakorolhatja.

 

 1. 6.Bérleti jogviszony

6.1.                 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében Megrendelő a tulajdonát képező, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti ingatlan 2. számú mellékletben meghatározott területét (a továbbiakban: Ingatlanrész) a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bérleti díj ellenében Vállalkozó használatába adja. A Vállalkozó által az Ingatlanrészen üzemeltetni kívánt kávé-, ital-, snack (a továbbiakban: Berendezések) tételes listája a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

6.2.                 Megrendelőt az Ingatlanrészek használatának ellenértékeként automatánként ………..,- Ft, azaz ……………..……. forint összegű bérleti díj illeti meg naptári havonta.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződés megkötéséig 3 (három) havi bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) megfizetésére köteles.

Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó a Berendezések után köteles a Megrendelőnek átalány rezsiköltség (villamos energia, víz, szemétszállítás, takarítás) jogcímén automatánként nettó 3.000,- Ft, azaz nettó háromezer forint összeget megfizetni.

 

6.3.                 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében Vállalkozó tulajdonát képező vízautomaták üzemeltetéséért Megrendelő bérleti díjat fizet. A vízgépek a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti ingatlan 1. számú mellékletben meghatározott területén kerülnek elhelyezésre.

Vállalkozót a vízautomaták használatának ellenértékeként automatánként ………..,- Ft, azaz ………………….………. forint összegű bérleti díj illeti meg naptári havonta.

A Megrendelő által fizetendő bérleti díj a vízautomaták esetében tartalmazza a gépek rendszeres karbantartási, tisztítási költségét, minden működéshez szükséges eszközt, szűrőt, kivéve a CO2 palackot.

6.4.                 Vállalkozó a 6.2. pontban meghatározott Bérleti díjat, illetve átalány rezsiköltséget a Megrendelő által kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül köteles Megrendelő pénzforgalmi számlájára banki átutalással megfizetni.

6.5.                 Megrendelő a 6.3. pontban meghatározott Bérleti díjat a Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül köteles Vállalkozó pénzforgalmi számlájára banki átutalással megfizetni.

 

 

 

 1. 7.Szerződésszegés és következményei, kötbér és kártérítés

7.1.          Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

 1. a)Vállalkozó teljesítési késedelembe esik;
 2. b)a szerződés olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, meghiúsul;
 3. c)Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.
 4. d)Vállalkozó a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik.

7.2.          Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban indokolás nélkül felmondhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

 1. a)A másik Fél előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem – avagy felszólítás nélkül is, amennyiben ismétlődően nem -, vagy nem szerződésszerűen teljesíti szerződéses kötelezettségeit;
 2. b)Fizetési késedelem miatt a rendkívüli felmondás kizárólag írásban közölt, előzetes felszólítást követően, legalább 25 (huszonöt) napos fizetési póthatáridőt követően gyakorolható;
 3. c)A másik Fél ellen csőd-, felszámolási-, avagy végelszámolási eljárást indítanak, illetve a társaság gazdasági helyzetének hátrányos alakulása a megkötendő szerződés célját és a szerződő felek érdekeit sérti vagy veszélyezteti;
 4. d)A Vállalkozót valamely hatóság jelen szerződésből fakadó teljesítése, vagy nem teljesítése okán elmarasztalják.

7.3.          Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

 1. a)késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható;
 2. b)meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető és elállhat a szerződéstől;
 3. c)kártérítés érvényesítése;
 4. d)azonnali hatályú felmondás.

7.4.                 Ha Vállalkozó hibájából szerződésszegésre kerül sor, a Vállalkozó vállalkozói díjra nem jogosult, és köteles a már kifizetett vállalkozói díj, jelen szerződés megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belüli, Megrendelőnek történő visszafizetésére.

7.5.                 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a teljesítés megkezdésével késedelembe esik, úgy ezen késedelemre a Megrendelő részére a késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér összege naponta az adott késedelembe esés hónapjára vonatkozó bérleti díj 20 (húsz) %-a.

7.6.                 A Megrendelő a kötbér összegén túl minden esetben jogosult a szerződésszegéssel okozott, a kötbér összegén felül jelentkező kárának az érvényesítésére is.

7.7.                 A Felek megállapodnak, hogy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

A hibás teljesítési kötbér összege hibánként az adott késedelembe esés hónapjára vonatkozó bérleti díj 30 (harminc) %-a.

7.8.                 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozó felelősségi körében meghiúsul, felmondásra kerül, úgy a Vállalkozó a Megrendelő részére meghatározott mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A meghiúsulási kötbér összege a Vállalkozó által fizetett egy havi Bérleti díj.

7.9.                 A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kötbér összegét a Megrendelő felszólításától számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelő bankszámlájára átutalni, illetve a Megrendelő választása szerint jogosult a kötbér igényét a Vállalkozó részére a jelen szerződés szerint fizetendő díjból történő levonás útján vagy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely más követelésébe történő beszámítással érvényesíteni.  A Megrendelő a fentieken túlmenően is jogosult a Vállalkozótól a kötbér összegét meghaladó kárának a megtérítését követelni.

7.10.             Ha a Vállalkozó nem teljesíti, vagy nem szerződésszerűen teljesíti a szerződésből eredő kötelezettségeit, a Megrendelő jogosult írásbeli póthatáridő tűzését követően harmadik személlyel elvégeztetni a munkát, Vállalkozó költségére, illetőleg ennek eredménytelensége esetén a Ptk.-ban meghatározottak szerint kártérítésre tarthat igényt, továbbá a fentiek szerint rendkívüli felmondással élhet.

 

 1. 8.Vis maior

8.1.                 A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Szolgáltató akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

8.2.                 Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

8.3.                 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc) naptári napot, Megrendelőnek jogában áll – számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül – a teljes szerződéstől elállni oly módon, hogy a Vállalkozónak erről értesítést küld.

 

 1. 9.Titoktartás

9.1.                 Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat –időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és Alvállalkozóik részére.

9.2.                 Amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, úgy a Vállalkozó köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint eljárni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges tájékoztatásokat elvégzi.

 

 1. 10.Együttműködések, értesítések

10.1.             A teljesítés során a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel, továbbá köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve igénybe venni.

10.2.             A Megrendelőnek a szolgáltatás megkezdésétől rendszeres időközönként (három havonta) joga van fogyasztói elégedettségi felmérést végezni a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban. Amennyiben az elégedettségi felmérések romló tendenciát mutatnak az szerződésszegésnek minősül. A felmérést legalább 100 fős mintavételezési számban szükséges elkészíteni.

10.3.             Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az e-mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind e-mail esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet elküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, e-mail esetében elektronikus kézbesítési jelentéssel. Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos iratokat (számla, bizalmas iratok) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.

10.4.             Valamely fél által a másik félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek és e-mail címek szolgálnak:

Megrendelő képviselete:

cégnév:                            ……………

postacím:                         …………....

tel.:                                       ……………

e-mail:                             ……………

Vállalkozó képviselete:

cégnév:                            ……………

postacím:                         ……………

tel.:                                       ……………

e-mail:                             ……………

Kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről:

…………………………. (név)

mobil telefonszám:          …………..

e-mail:                             ……………

 

Vállalkozó részéről:

…………………………. (név)

mobil telefonszám:          ……………

e-mail:                             ……………

10.5.             A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni.

10.6.             Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti kommunikáció során a joghatás kiváltására alkalmas információközlésnek az e-mail, vagy tértivevényes levél útján közölt adatok továbbítását fogadják el.

10.7.             Felek kifejezetten megállapodnak egymással, hogy a fentiek szerinti tértivevényes, ajánlott levél (a továbbiakban: Levél) esetében, a Levelet a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a Levelet a postai szolgáltató értesítése ellenére nem vette át („nem kereste” jelzés). A Levelet kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a címzett az átvételt megtagadta („átvételt megtagadta” jelzés). A Levelet kézbesítettnek kell tekinteni továbbá akkor is a fentiek szerinti időpontban, ha az átvétel egyéb okból hiúsult meg („elköltözött” „címzett ismeretlen” „kézbesítés akadályozott” jelzések).

 

 1. 11.A szerződés időtartama, módosítása, megszűnése

11.1.       Jelen szerződést a Felek 2016. április 15. napjától 2018. december 31. napjáig szóló határozott időre kötik.

11.2.       Jelen szerződés megszűnik, megszüntethető:

 1. a)a szerződés 11.1. pontjában meghatározott időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik (amennyiben határozott idejű a szerződés);
 2. b)Felek közös megegyezése alapján, a Felek által meghatározott időpontban;
 3. c)Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Vállalkozó ellen felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul vagy súlyos szerződésszegést követ el;
 4. d)Vállalkozó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget vagy más súlyos szerződésszegést követ el.
 5. e)Megrendelő a jelen szerződéstől elállhat, köteles azonban az elállás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett munka ellenértékét megfizetni.

11.3.             A jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondással írásban 90 (kilencven) napos felmondási idő betartása mellett írásban felmondani.

11.4.       Megrendelő és Vállalkozó a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt legalább 10 (tíz) naptári nappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

11.5.             Jelen szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással a megszűnést követő 15 (tizenöt) napon belül elszámolni.

 

 1. 12.Jogviták rendezése

12.1.       A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerződéssel, annak teljesítésével, megszegésével, megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy igény esetére, amely bármelyik szerződő Fél által a békés rendezés tárgyában írott ajánlat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül békésen nem rendezhető, úgy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41. § (1) bekezdése értelmében elsőfokon a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság illetékességét köti ki.

 

 1. 13.Vegyes rendelkezések

13.1.             A jelen szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit.

13.2.             A Felek rögzítik, hogy tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös tekintettel a jó hírnév védelmére. Ezen szabályok megsértése esetén a sérelmet szenvedett Fél jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással/elállással, azonnali hatállyal megszüntetni.

13.3.             A Vállalkozó a szerződést a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával köteles teljesíteni, – a tevékenysége során elkövetett bármely jogszabálysértés vagy szerződésszegés jogkövetkezményeként helytállási kötelezettség terheli.

13.4.             A Vállalkozó erre tekintettel tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely, szankció alkalmazására jogosult szervezet a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésével összefüggő okból elmarasztalja, a Megrendelő az őt ért teljes kárt érvényesíti a Vállalkozóval szemben, abban az esetben is, ha a teljesítést egyébként szerződésszerűnek fogadta el.

13.5.             A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiek szerinti jogsértés következtében a Megrendelőt ért teljes vagyoni és nem vagyoni kár összegét a Megrendelő felszólítását követő 5 (öt) munkanapon belül átutalja a Megrendelő által megjelölt számlaszámra. Amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben bírság megfizetésére kötelezik vagy terhére egyéb fizetési kötelezettséget állapítanak meg, a Vállalkozó a kár elhárítása érdekében a marasztalás összegét – a határozattal szembeni jogorvoslatra tekintet nélkül – köteles a Megrendelőnek a határozatot másolatban tartalmazó tájékoztatása alapján és rendelkezése szerint, a tájékoztatásban meghatározott határidőn belül, közvetlenül megfizetni a jogosult vagy a Megrendelő részére.

13.6.             Megrendelő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse. Megrendelő kötelezi magát, hogy a Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Vállalkozó részére kiállítja.

13.7.       A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat a Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, a személyi részben történt rögzítéssel Megrendelő rendelkezésére bocsátja, azok megváltozását köteles haladéktalanul, írásban bejelenteni. A közlés vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért Megrendelő nem felel. A Vállalkozó értesítési címének változása esetén az új cím bejelentéséig a régire küldött bármely küldemény akkor is kézbesítettnek tekintendő és joghatályos, ha annak tértivevénye „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy más hasonló tartalmú jelzéssel érkezik vissza.

13.8.       A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a magyar jog szabályai, így különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.

13.9.       Felek kifejezetten kijelentik, hogy a fentiek teljesen és kizárólagosan testesítik meg a közöttük létrejött megállapodást, amely megelőz és leront, illetőleg hatálytalanít minden, a jelen szerződés tárgyában a Felek között korábban született szóbeli vagy írásbeli megállapodást, javaslatot, tervezetet, kötelezettségvállalást és egyéb kommunikációt.

13.10.         A Vállalkozó kijelenti, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személy, s hogy képviseletben nem korlátozott vezető tisztségviselője útján a jelen szerződést jogosult aláírni.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 2 (kettő) darab eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti.

 

Médiaszolgáltatás-támogató és

Vagyonkezelő Alap, azaz a Megrendelő

részéről

 

__________________________________

Vaszily Miklós

megbízott vezérigazgató

Dátum: Budapest, ……………………..

a ………………..., azaz a Vállalkozó részéről

 

 

_______________________________

………………………

………………..

Dátum: …………, …………………

 

Ellenjegyezte:

 

_____________________________________

Fulmer Lászlóné

gazdasági igazgató

Dátum: Budapest, ………………………

 

Mellékletek:

 

1. sz. melléklet:

Automaták listája helységenként

2. sz. melléklet:

Pályázati kiírás

3. sz. melléklet

Vállalkozó nyertes pályázata

4. sz. melléklet

Gépek egységárai

 

 1. 1.számú melléklet

AUTOMATÁK LISTÁjA HELYISÉGENKÉNT


 

 1. 2.számú melléklet

Pályázati kiírás


 

 1. 3.számú melléklet

Vállalkozó nyertes pályázata


 

 1. 4.számú melléklet

gépek egységárai

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com