Image1\ Image2\
 

mtva tra 100px Az ingatlan összterülete: összesen 2 287 m2 földterület és 3 948 m2 területű épület

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet budapest, VI. kerület Benczúr utcai ingatlan bérbeadására

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

1068 Budapest, Benczúr utca 19. HRSZ: 29708
bérletére

 

 

Az ingatlan összterülete: összesen 2 287 m2 földterület és 3 948 m2 területű épület

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés.

A bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év

 

Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan a VI. kerület frekventált diplomata negyedben, zöldövezetben, többnyire villaépületekkel beépített területen található. Az Andrássy út vonzáskörzetében fekszik, a Benczúr utca és Bajza utca kereszteződésénél. Az ingatlan tömegközlekedési eszközzel és személygépkocsival egyaránt könnyen megközelíthető.

 

Az ingatlan földterülete szabályos téglalap alakú, egy bejárata van a Benczúr utca felől. A sík felszínű, keleti fekvésű hátsó kert örökzöldekkel van betelepítve. Parkolni a Benczúr és a Bajza utcában lehet, fizető parkolóban.

 

A földszint + 5 szintes alápincézett korábban 3 csillagos apartman-szállóként üzemelő épület eredetileg lakóháznak épült 1954-ben. Hagyományos téglafőfalas hosszfőfalas kéttraktusos, függőfolyosós szerkezet födémei vasbeton lemezfödémek, tetőszerkezete fa nyeregtető ferde dúcokkal, palafedéssel. Külső nyílászárói kapcsolt gerébtokos fa ablakok műkő kerettel, kovácsoltvas ráccsal a franciaerkélyek előtt. Belső nyílászárói faszerkezetűek.

 

A vendégházban 24 db 1 hálós és 16 db 2 hálós összesen 40 db apartman található.

 

Az álmennyezetek és a belső burkolatok valamint az épületgépészeti rendszer felújításra szorul. A fűtés acéllemez radiátorral történik.

 

A telek teljes közművel ellátott. Az ingatlan építményei térburkolatot, járdákat, térvilágítást, kerítést, telefonvonalakat, és közműhálózatokat foglalnak magukba.

 

Az energiaköltségek, vízfogyasztás, gáz- és csatornadíj a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

A bérlő előre egyeztetett beruházásokat, felújításokat végezhet az ingatlanon, melynek számlával igazolt költsége a megajánlott bérleti díj maximum 50 %-ig beszámításra kerülhet. A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

 

 

Bírálati szempont: a befektetés összege + a bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/bérelt időszak

Képlet: D=(A+(Bx12xC))/C

 

  1. (A)Befektetés összege
  2. (B)Bérleti díj havi összege
  3. (C)Bérleti időszak (évben)
  4. (D)Bírálati szempont (ajánlat eredménye)
     

x

x

x

x

 

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat. Amennyiben ebben az esetben születnek összességében azonos ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail: kispeter.maria@mtva.hu

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető 2013. február 22-től az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott bérleti díj egyhavi összegének megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA ERSTE Bank Hungary 11600006-00000000-46859459 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetése.

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat budapest, VI. kerület Benczúr utcai ingatlan bérletére”.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 1. 10:00 óra. A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. március 7.

 

Az eredményről az MTVA 2013. március 8-án értesíti a pályázókat.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com