Image1\ Image2\
 

MTVA logóAz ingatlan összterülete: összesen 3685 m2 nettó terület. A bérlet ideje: minimum 5, maximum 50 év. Részletek a mellékletben.

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet a 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. sz. ingatlan bérletére

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. hrsz.: 36582/0/A/1
Károlyi palota (volt Olasz Intézet) ingatlan


Az ingatlan összterülete: összesen 3685 m2 nettó terület (alaprajzi mellékletben sárga színnel megjelölve a bérbe adandó területek)

Bérbe adandó hasznos terület (nettó):
- Pince : 322,22 m2
- Földszint: 1158,84 m2
- 1. emelet: 988,93 m2
- Tetőtér 1: 856,82 m2
- Tetőtér 2: 291,17 m2
Összesen: 3617,98 m2

A bérlemény részét képezi az épülethez tartozó zöld terület, melyet az 1. számú ábrán (Az épületkomplexum területrajza) piros keretvonal jelöl.

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés
A bérlet ideje: minimum 5, maximum 50 év

Rövid ismertető az ingatlanról:

Az ingatlan Budapest VIII. kerületének belső részén fekszik. A Károlyi Palotát 1863-ban építettek Ybl Miklós tervei alapján. A neoreneszánsz épület szabadon álló beépítési móddal épült, jelenleg műemléki védettség alatt áll. Műemléki védettségének azonosítója: 952, törzsszáma: 15650. Az épület pinceszint, földszint, emelet szintekkel beépített.
A főbejárat eredetileg is a mostani Pollack Mihály tér felé volt tervezve, az épület mögötti területen pedig a palotához tartozó palotakert volt kiépítve egészen a Szentkirályi utca–Múzeum utca sarkán álló épületig. Az épület jelenleg kívülről és belülről is felújítandó állapotú. A hátsó homlokzatán jelen pillanatban egy utólagos műanyag fedésű előtető van hozzá építve. Az épület több bombát kapott a II. Világháború alatt, a sérülésekből fakadó esztétikai hibákat nagyjából helyreállították. A hátsó homlokzaton viszont nem állították helyre az eredeti díszes kialakításokat, így jelenleg tűzfalként néz ki. Az épületet eredetileg Károlyi saját palotájaként használta, majd a II. Világháború német megszállása alatt az olasz kormány központja volt, így kaphatta a későbbi nevét: Olasz Intézet. Jelenleg is közel, a Bródy Sándor utca elején található meg az új Olasz Intézet.
Az épület belső műszaki és esztétikai képe nagyon elhanyagolt állapotot mutat. A régi nagy íves átjárókat szinte mindenütt befalazták, és normál beltéri ajtó kialakításokat alakítottak ki.
Az elmúlt 15-20 évben nem látható felújítás nyoma. Ettől függetlenül érdekes módon a mai napig megmaradtak az eredeti, több mint 150 éves latin feliratok a falakon.

Az épületben, jellegénél fogva (műemlék) nem lettek utólag a gépészeti rendszerek kialakítva, így hűtési rendszere nincs, fűtési rendszere központról működtetett.
Az épület pinceszintjén jelenleg az erősáramú központ és a trafóállomás található. Itt található a teljes terület szünetmentes áramellátását biztosító akkumulátorok, és az ahhoz kapcsolódó aggregátorok. Az erősáramú központ és szünetmentes áramellátást biztosító helyiségek nem képezik a bérelt terület részét (részletezve az alaprajzon).

A hasznosítás főbb feltételei:

Az épület üzemeltetési költsége a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerül elszámolásra és kiegyenlítésre, mely az ingatlan átadás-átvétel napjától bérlő fizetési kötelezettsége.

A bérlő a bérbeadóval előre egyeztetett beruházásokat, felújításokat végezhet az ingatlanon.

A bérlő az ingatlanon végzendő beruházásokat a Budapest Főváros Kormányhivatala, Kulturális Örökségvédelmi Iroda engedélyével végezheti/végeztetheti. A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A bérleti díj mértéke minimum (a bérbe adandó területre vetítve): 4,5 EUR/ m2/ hó

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.


Az épület víz és villamos-energia almérősítése szükséges, mely alapján MTVA a felhasznált energia mennyiséget továbbszámlázza Bérlő felé.


A bérbeadás egyéb feltételei, melyet a pályázatban kötelező meghatározni:

Az épület fűtésének ellátása érdekében az alábbi két lehetőség közül szükséges választani:

1) Az épület jelenlegi fűtési igényét a Irodaépület (Pollack Mihály tér 6.) épületben található központi kazánház biztosítja. Amennyiben a jelenlegi fűtési hálózat megtartása mellett kívánja Bérlő használni az ingatlant, szükséges az épület fűtésének külön almérősítésének megoldása.

2) A jelenlegi fűtési rendszerről az épület leválasztásra kerül, ezután egy új kazánház létesítése mellett történik az épület fűtésének ellátása.


1. ábra
Az épületkomplexum területrajza

1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

A pályázó az 1. számú mellékletben meghatározott adatok kitöltésével köteles benyújtani ajánlatát. Az 1. számú mellékletben kötelezően kitöltendő adatok: A, B, C, E, F, G, I, J, K, M, N.
Az A, B, C, E, F, G, I, J, K, M, N adatok kitöltése abban az esetben is kötelező, ha az adat értéke 0.


A PÁLYÁZATI AJÁNLAT FONTOS FELTÉTELEI:
- A pályázatban a beruházásokat és a bérleti díjak ütemezését minimum 1, de maximum 3 ütemre lehet szétbontani.
- Amennyiben 3-nál több ütemezést tartalmaz a pályázat, azt az MTVA érvénytelennek nyilvánítja.
A 2. számú mellékletben (beruházások részletezése) a beruházásokat tételesen kérjük részletezni időpontokkal megjelölve.
Nyertes ajánlattevő az a Pályázó, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb pontszámú ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat. Amennyiben ebben az esetben születnek összességében azonos ajánlatok, úgy MTVA előnyben részesíti azt a Pályázót, aki rendelkezik legalább egy vendéglátó egység üzemeltetésére vonatkozó referenciával. A referencia igazolásban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés idejét és helyét, valamint a szerződést kötő másik felet és annak elérhetőségeit. Amennyiben az azonos összpontszámot elérő pályázók mindegyike rendelkezik referencia igazolással, MTVA a hosszabb teljesítéssel rendelkező Pályázót részesíti előnyben.

Egyéb információk:
Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.
A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Harmatné Surányi Tímeánál, tel.: +36 30 864 1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu


A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2014. február 24. (hétfő) naptól munkanapokon 900 – 1600 óra között az MTVA 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. sz. alatt lévő „M” épület 2. emelet Ingatlangazdálkodás irodájában.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 150 (egyszázötven) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték összege a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamán számított forint összeg.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. sz. alatt lévő „M” épület 2. emelet Ingatlangazdálkodás irodája.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat KÁROLYI PALOTA ingatlan bérlésére”.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.
Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 23. (péntek) 10:00 óráig.

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.


A pályázat elbírálásának az időpontja: 2014. június 03. (kedd)

Az eredményről az MTVA 2014. június 06-ig (péntek) értesíti a pályázókat.


MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com