catalogue cover_170

 

HÍREINK

 

ÍRJON NEKÜNK

KAPCSOLAT:

 

+36/1-7595009

DVD kiadványaink

100gy

 

Sajtó- és Fotóarchívum: a 2015. 41. hét érdekes eseményei

archivum hirlevel fejlec 600

obudaegyetem2

 

A magyar főváros első egyetemének emléktáblája az óbudai Szentlélek téren az Óbudai Gimnázium épületén.
Budapest, 2014. január 5.
MTVA/Bizományosi: Simó Endre

620 éve, 1395. október 6-án engedélyezte IX. Bonifác pápa bullájában az óbudai egyetem megalapítását.

A keresztény Európában a kolostori és káptalani iskolákban folyó képzést a 11. századtól egy új oktatási forma, a városokban szerveződő egyetem megjelenése egészítette ki. A középkori egyetemek egy-egy magasabb fokú iskola köré tömörült, különböző nemzetiségű tanárok és tanulók közösségei voltak. Kiváltságaik jogi alapját csak a kor két fontos jogalkotójának, a pápának vagy a császárnak (királynak) a bullája, rendelete szentesíthette. A legrégebbi európai egyetemet 1088-ban az itáliai Bolognában alapították, 1150 körül ezt követte a párizsi egyetem, majd más nyugat-európai egyetemek megteremtése. Az egyetemalapítási kedv Közép-Európában a prágai egyetem 1348-as létrehozásával kezdődött, majd 1364-ben Krakkóban, 1365-ben Bécsben folytatódott.
Az első magyar egyetemet 1367. szeptember 1-jén alapították, V. Orbán pápa ekkor hagyta jóvá Nagy Lajos királynak a pécsi egyetem alapításáról szóló oklevelét. Az egyetem működéséről kevés dokumentum maradt fenn, csupán annyi tudható, hogy volt bölcseleti és jogi kara, de a teológiai kar felállítását a pápa nem engedélyezte. Az ország első egyetemének működése 20-25 évi fennállás után, 1390 körül megszűnt, feltehetően azért, mert Lajos utódai alatt Pécs sokat veszített jelentőségéből.
Az 1387-ben trónra lépett Luxemburgi Zsigmond király Budát tette meg birodalma központjának, ahol európai hírű palotaegyüttest is építtetett. A pécsi egyetem működésének kudarca után az egyetemalapításhoz is új helyet keresett, a palotájához közeli Óbudát kívánta megtenni a felsőoktatás központjának.

Zsigmond kérésére IX. Bonifác pápa 1395. október 6-án adta ki az Universitas Budensis első alapítólevelét. Az ország második egyetemének megalapítása történelmi jelentőségű volt, hiszen a korábban ismert egyetemalapítási kísérletekkel szemben Óbudán úgynevezett "studium generale"-t hoztak létre, ami a középkori értelmezés szerint teljes jogú, művészeti, orvosi, jogi és teológiai fakultással működő egyetemet jelentett. (Arról már nincs adat, hogy mind a négy fakultáson elkezdődött volna az oktatás.) A pápai bulla a budai prépostság jövedelmeit az egyetem ellátására szánta, a pápa az intézmény kancellárjává Órévi (Szántói vagy Szántai) Lukács óbudai prépostot nevezte ki. Az egyetem vezetői azonban belekeveredhettek az 1402-ben kirobbant Zsigmond-ellenes felkelésbe, s az uralkodó - miután úrrá lett a helyzeten - már nem támogatta tovább működését, az egyetem 1403-ban bezárta kapuit.
Zsigmond a belviszályok elültével és a pápasággal való viszonya rendezését követően ismét megpróbálta a közvetlenül befolyása alatt álló magyar univerzitás újralétesítését. Kérésére 1410. augusztus 1-jén XXIII. János pápa (ellenpápa) aláírta az Óbudai Egyetem újjáalapítására vonatkozó bulláját. Az egyetem négy klasszikus fakultással – teológia, kánon- és polgári jog, orvostudomány és szabad művészetek – működhetett, a nagy európai egyetemekkel azonos kiváltságokkal rendelkezett. Jelentőségét mutatja, hogy a középkori Európa legnagyobb diplomáciai eseményén, az 1414. évi konstanzi zsinaton népes küldöttséggel, hét delegátussal képviseltette magát, bár küldötteit a német nációhoz tartozóként regisztrálták. Az egyetem azonban ezúttal sem volt életképes, 1418 táján megszűnt.
2010-től Óbudai Egyetem néven ismét működik egyetem a fővárosban, ez azonban nem jogutódja a Zsigmond király által alapítottnak. A jelenlegi Óbudai Egyetem elődje a 2000-ben három főiskola (Bánki Donát Műszaki Főiskola, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Könnyűipari Műszaki Főiskola) összevonásával létrejött Budapesti Műszaki Főiskola volt. Az Országgyűlés határozata alapján 2010. január 1-jétől Óbudai Egyetem néven működő intézmény az 1879-ben alapított Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola jogutódjának, valamint az 1410. augusztus 1-jén újjáalapított Óbudai Egyetem szellemi örökösének tekinti magát.

Ha a hét összes érdekes eseményéről készült anyagunkat szeretné megismerni, írjon a tartalomertekesites@mtva.hu címre, ha a tartalomhoz kapcsolódó kérdése, megjegyzése van írjon az info.archiv@mtva.hu címre.
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com